Είσοδος-1 του καθαρά ειδησεογραφικού etr 

Ενεργοποίηση εισόδου 8-1-2018 (έγινε με το ειδησεογραφικό να παίρνει την τελική μέσα στο Μάρτιο του 2018, χωρίς άλλες αναβολές),  

Το site των top100,  είσοδος-2 (ισχύει αυτό που ισχύει και για το ειδησεογραφικό)